Доклад за дейността на Общинско предприятие “Софпроект - Общ градоустройствен план” (30 юни - 31 декември 2018 година)
Рейтинг: 0 потребител(и) са гласували за тази статия
Изпратена от: Administrator, на 07 / 04 / 2019, в категория "Общо за ОУП на София - новини и статии"
Видяна: тази статия е прочетена 720 пъти
Резюме:

През втората половина на 2018 г. ОП “Софпроект - ОГП” (наричано за краткост “Софпроект” или “предприятието” по-нататък в доклада) задълбочи своята работа по събиране на данни за средата и осъществяването на анализи. Предприятието работи, както по задачи, възложени от Главния архитект или заместник-кметове на Столична община, така и по задачи, зададени от годишната си План-програма (одобрена от Главния архитект) и Правилника за работа на Софпроект. В края на доклада е представен и финансов отчет.

Софпроект-доклад за извършени дейности-2018-б.pdf


Какъв рейтинг бихте поставили?

Коментар

Изпрати коментар
Име:
E-mail:
Коментар:
Insert Cancel
Бюлетин
Регистрацията е свободна, за да получвате бюлетина на ОУП София. Просто попълнете правилно вашия e-mail!

Архив


Седмична анкета