За нас

Проектно-проучвателните работи (ППР) за изработване на нов общ устройствен план на гр. София и Столична община започнаха в средата на 1998 год. Стартът на това най-крупно мероприятие в сферата на устройственото планиране на града бе регламентиран със Закона за изменение и допълнение на Закона за изработване, одобряване и прилагане на ОГП - София (Д.В. бр. 41/10.04.1998 год.) и Решение на Столичния общински съвет.

За да се стигне до това начало, най-голямо значение имаха очертаващата се обществено-икономическа и политическа стабилизация в страната, неотложната нужда от нов общ устройствен план, отговарящ на новите условия и предизвикателства на преходния период, пазарната икономика, респектът към различните видове собственост и нейната равнопоставеност, засиленият инвестиционен процес и др.

Съществено значение в това направление имаше и целенасочената и много добре планирана политика на Столична община и нейната специализирана структура - Управление архитектура и градоустройство, за създаване на условия за възлагане на изработването на ОГП - София. В периода 1995 - 1998 год. бе разработена и одобрена “Специализирана методика за изработване на ОГП на гр. София и Столична община”. Формира се експертната институция - Градска архитектурно-градоустройствена комисия (ГАГК) и се създадоха специализираните общински предприятия “Софпроект - общ градоустройствен план”, “Софпроект - инженерни системи”, “Софгео” и “Стара София”. В този период се възложи и започна изработването на нов кадастрален план на гр. София.

 

 

Бюлетин
Регистрацията е свободна, за да получвате бюлетина на ОУП София. Просто попълнете правилно вашия e-mail!

Архив


Седмична анкета