ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА (2014-2020) към февруари 2014 г.

Общински план за развитие на Столична община за периода 2014-2020 г. - резюме 

Общински план за развитие на Столична община за периода 2014-2020 г. - предварителен проект 

Индикативна таблица с проектни предложения с налични работни проекти по ЗУТ  

Индикативна таблица с проектни предложения за всички райони  

Обекти за реализация в район "Средец" 

Обекти за реализация в район "Красно село" 

Обекти за реализация в район "Възраждане" 

Обекти за реализация в район "Оборище" 

Обекти за реализация в район "Сердика" 

Обекти за реализация в район "Подуяне" 

Обекти за реализация в район "Слатина" 

Обекти за реализация в район "Изгрев" 

Обекти за реализация в район "Лозенец" 

Обекти за реализация в район "Триадица" 

Обекти за реализация в район "Красна поляна" 

Обекти за реализация в район "Илинден" 

Обекти за реализация в район "Надежда" 

Обекти за реализация в район "Искър" 

Обекти за реализация в район "Младост" 

Обекти за реализация в район "Студентски" 

Обекти за реализация в район "Витоша-1" 

Обекти за реализация в район "Витоша-2" 

Обекти за реализация в район "Овча купел" 

Обекти за реализация в район "Люлин" 

Обекти за реализация в район "Връбница" 

Обекти за реализация в район "Нови искър-1" 

Обекти за реализация в район "Нови искър-2" 

Обекти за реализация в район "Кремиковци-1" 

Обекти за реализация в район "Кремиковци-2" 

Обекти за реализация в район "Кремиковци-3" 

Обекти за реализация в район "Кремиковци-4" 

Обекти за реализация в район "Панчарево-1" 

Обекти за реализация в район "Панчарево-2" 

Обекти за реализация в район "Панчарево-3" 

Обекти за реализация в район "Панчарево-4" 

Обекти за реализация в район "Панчарево-5" 

Обекти за реализация в район "Банкя" 

Обекти за реализация в СО с наличието на работен проект  

ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ на ОПР, произтичащи от ОУП и приетия ИПГВР на София 2014-2020  

Транспортнa инфраструктура  

Транспортни обекти  

Велосипедна мрежа  

Обекти за реализация в СО - инженерната инфраструктура  

Обекти за реализация в СО - зелена система и спорт 

Обекти за реализация в СО - културно наследство 

Обекти за реализация в СО - пешеходни и публични пространства 

Обекти за реализация в СО - социална инфраструктура 

Обекти за реализация в СО - административни и обществени сгради 

Обекти за реализация в СО - необходимо изработване на ПУП и ППР 

Бюлетин
Регистрацията е свободна, за да получвате бюлетина на ОУП София. Просто попълнете правилно вашия e-mail!

Архив


Седмична анкета