ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА (2014-2020)-финал - юли 2014 г.

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 2014-2020 г. - РЕЗЮМЕ 

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 2014 - 2020 г. - РАЗШИРЕН ДОКЛАД 

Приложение 2.7.1 - статистически данни заетост  

Таблица 2-1 Население по етническа група и възраст 

ИСУН - проекти на територията на СО към 06.2014г. 

ИСУН - проекти с бенефициент СО към 06.2014г.  

Партньорско спораз. BG-EU, проект, Прил.2: Допълване между програмите, финансирани от ЕСИФ 

ИНДИКАТИВНА ТАБЛИЦА С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЦЕЛИ И МЕРКИ 

ИНДИКАТИВНА ТАБЛИЦА - ПРОЕКТИ ПО ЦЕЛИ И МЕРКИ - СЪКРАТЕНА 

ИНДИКАТИВНА ТАБЛИЦА С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЙОНИ 

ИНДИКАТИВНА ТАБЛИЦА С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С НАЛИЧНИ РАБОТНИ ПРОЕКТИ ПО ЗУТ 

ИНДИКАТИВНА ТАБЛИЦА - ПРОЕКТИ СЪКРАТЕН ВАРИАНТ /ПО ТИПОВЕ (PDF) 

ПРОСТРАНСТВЕНА КОНЦЕПЦИЯ - ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ на ОПР на СО 2014-2020 

Обекти за реализация в ЗОНА И2 НА ИПГВР  

Обекти за реализация в ЗОНА О2 НА ИПГВР  

Обекти за реализация в ЗОНА С2 НА ИПГВР  

Обекти за реализация в СО извън приетите с ИПГВР - АДМИНИСТРАТИВНИ И ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ 

Обекти за реализация в СО извън приетите с ИПГВР - ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Обекти за реализация в СО извън приетите с ИПГВР - КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

Обекти за реализация в СО извън приетите с ИПГВР - ПЕШЕХОДНИ И ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА 

Обекти за реализация в СО извън приетите с ИПГВР - НЕОБХОДИМО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И ППР 

Обекти за реализация в СО извън приетите с ИПГВР - СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Обекти за реализация в СО извън приетите с ИПГВР - ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА 

Обекти за реализация в СО извън приетите с ИПГВР - ЗЕЛЕНА СИСТЕМА И СПОРТ 

СХЕМА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ И ЗОНИ ПО НАТУРА 2000 И ОБЕКТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ В ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 

Обекти за реализация в РАЙОН "БАНКЯ" 

Обекти за реализация в РАЙОН "ИСКЪР " 

Обекти за реализация в РАЙОН "ИЗГРЕВ" 

Обекти за реализация в РАЙОН "КРАСНО СЕЛО" 

Обекти за реализация в РАЙОН "КРАСНА ПОЛЯНА" 

Обекти за реализация в РАЙОН "КРЕМИКОВЦИ 1" 

Обекти за реализация в РАЙОН "КРЕМИКОВЦИ 2" 

Обекти за реализация в РАЙОН "КРЕМИКОВЦИ 3" 

Обекти за реализация в РАЙОН "КРЕМИКОВЦИ 4" 

Обекти за реализация в РАЙОН "ЛЮЛИН" 

Обекти за реализация в РАЙОН "ЛОЗЕНЕЦ" 

Обекти за реализация в РАЙОН "МЛАДОСТ" 

Обекти за реализация в РАЙОН "НАДЕЖДА" 

Обекти за реализация в РАЙОН "НОВИ ИСКЪР 1" 

Обекти за реализация в РАЙОН "НОВИ ИСКЪР 2" 

Обекти за реализация в РАЙОН "ОБОРИЩЕ" 

Обекти за реализация в РАЙОН "ОВЧА КУПЕЛ" 

Обекти за реализация в РАЙОН "ПАНЧАРЕВО 1" 

Обекти за реализация в РАЙОН "ПАНЧАРЕВО 2" 

Обекти за реализация в РАЙОН "ПАНЧАРЕВО 3" 

Обекти за реализация в РАЙОН "ПАНЧАРЕВО 4" 

Обекти за реализация в РАЙОН "ПАНЧАРЕВО 5" 

Обекти за реализация в РАЙОН "ПОДУЯНЕ" 

Обекти за реализация в РАЙОН "СЕРДИКА" 

Обекти за реализация в РАЙОН "СЛАТИНА" 

Обекти за реализация в РАЙОН "СРЕДЕЦ" 

Обекти за реализация в РАЙОН "СТУДЕНТСКИ" 

Обекти за реализация в РАЙОН "ТРИАДИЦА" 

Обекти за реализация в РАЙОН "ВИТОША 1" 

Обекти за реализация в РАЙОН "ВИТОША 2" 

Обекти за реализация в РАЙОН "ВРЪБНИЦА" 
Бюлетин
Регистрацията е свободна, за да получвате бюлетина на ОУП София. Просто попълнете правилно вашия e-mail!

Архив


Седмична анкета