ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА приет от Столичния общински съвет с Решение № 697 по протокол № 51 от 19.11.2009г. и от Министерски съвет на Република България с Решение № 960 от 16.12.2009г; ЧАСТ: КОМУНИКАЦИОННО - ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА; МАСОВ ГРАДСКИ РЕЛСОВ ТРАНСПОРТ ЗА ТРЕТИ МЕТРОДИАМЕТЪР НА СОФИЙСКИ МЕТРОПОЛИТЕН - ПРОЕКТ към юли 2014 г.

МАСОВ ГРАДСКИ РЕЛСОВ ТРАНСПОРТ ЗА ТРЕТИ МЕТРОДИАМЕТЪР НА СОФИЙСКИ МЕТРОПОЛИТЕН - ЗАПИСКА - ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ №160 на Столичния общински съвет от 27.03.2014 година 

ТРАСЕ и ПРОФИЛ У-к км. 0+000 до км. 4+950  

ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ - ПРОГНОЗА НА ТЪРСЕНЕ И МОДЕЛИРАНЕ НА НАТОВАРВАНЕТО ПО ТРЕТИ МЕТРОДИАМЕТЪР ЗА ПРОГНОЗНИ ГОДИНИ 2020 И 2040 

Подготовка на инвестиционеи проект за трети метрородиаметър на метрото в София „кв Княжево - ЦГЧ - бул. Ботевградско шосе“ за реализация като тип „леко метро“ 

   
ГРАФИЧНА ЧАСТ

ФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И РЕЖИМИ ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА М 1:10000 

ФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И РЕЖИМИ ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА М 1:25000 

КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА - ДЕЙСТВАЩ ПЛАН 

КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА - ПРЕДЛОЖЕНО ИЗМЕНЕНИЕ 

РАЗВИТИЕ НА ЖП ТРАНСПОРТА И ОБВРЪЗКАТА С РЕЛСОВИЯ ГРАДСКИ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ - ДЕЙСТВАЩ ПЛАН 

РАЗВИТИЕ НА ЖП ТРАНСПОРТА И ОБВРЪЗКАТА С РЕЛСОВИЯ ГРАДСКИ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ - ПРЕДЛОЖЕНО ИЗМЕНЕНИЕ 

Бюлетин
Регистрацията е свободна, за да получвате бюлетина на ОУП София. Просто попълнете правилно вашия e-mail!

Архив


Седмична анкета