MОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ГР. СОФИЯ И СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ДЕМОГРАФСКИ И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ТЕРИТОРИАЛНИ НИВА: ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА И ЗОНАТА НА АКТИВНО ВЛИЯНИЕ - РЕЗЮМЕ 

ДЕМОГРАФСКИ И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ТЕРИТОРИАЛНИ НИВА: ГР.СОФИЯ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА И ЗОНАТА НА АКТИВНО ВЛИЯНИЕ 

ТЕРИТОРИАЛНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ГР.СОФИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 г 

ТЕРИТОРИАЛНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 г. 

ТЕРИТОРИАЛНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ГР.СОФИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 г 

ТЕРИТОРИАЛНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 г 

ТЕРИТОРИАЛНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ (ПО ВИД) В ГР.СОФИЯ ПРЕЗ 2016 г. 

ТЕРИТОРИАЛНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ (ПО ВИД) В СТОЛИЧНА ОБЩИНА ПРЕЗ 2016 г 

ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО И ИЗВЕЖДАНЕ НА ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ЖИЛИЩНИЯ СЕКТОР В СТОЛИЧНА ОБЩИНА КЪМ 2016 г. 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОПОРНА СХЕМА С МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО И СТРУКТУРАТА НА ОТВОДНИТЕЛНИТЕ И НАПОИТЕЛНИТЕ ПОЛЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

СПЕЦИАЛИЗИРАНЕ ОПОРНА СХЕМА ЗА МОНИТОРИНГ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО И СТРУКТУРАТА НА НАПОИТЕЛНИТЕ И ОТВОДНИТЕЛНИ ПОЛЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО КЪМ 2016 г. - 1 

СПЕЦИАЛИЗИРАНЕ ОПОРНА СХЕМА ЗА МОНИТОРИНГ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО И СТРУКТУРАТА НА НАПОИТЕЛНИТЕ И ОТВОДНИТЕЛНИ ПОЛЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО КЪМ 2016 г. - 2 

МОНИТОРИНГ НА СТЕПЕНТА НА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В СОФИЯ 2017 г. 

ВЪЗЛАГАТЕЛНО ПИСМО Изх.№ ПГУ17-ДР00-30/01.02.17г. 

Бюлетин
Регистрацията е свободна, за да получвате бюлетина на ОУП София. Просто попълнете правилно вашия e-mail!

Архив


Седмична анкета